CSA

CSA staat voor Community Shared / Supported Agriculture: landbouw in samenwerking met of gedragen door de samenleving.

Dit is een concept waarbij de boer en de consumenten/leden de handen in elkaar slaan. De leden betalen een vaste jaarlijkse bijdrage en de boer teelt in ruil een ruim assortiment seizoensgroenten. De leden krijgen bovendien inzage in de boekhouding en hebben inspraak in het teeltplan en de bedrijfsvoering. Er ontstaat dus een wederzijdse verantwoordelijkheid waarbij de boer tracht een zo goed mogelijke oogst te realiseren en de leden er voor zorgen dat hier een eerlijk loon tegenover staat.

CSA is een relatie van wederzijdse steun en engagement tussen lokale boeren en verbruikers die de boer een jaarlijks lidmaatschap betalen om de voorziene kosten van de boerderij te dekken én hem van een eerlijk loon te voorzien. In ruil ontvangen de leden een wekelijks oogstaandeel gedurende het lokale teeltseizoen. Deze afspraak garandeert de boer financiële zekerheid en maakt het voor plaatselijke kleine tot middelgrote ecologische landbouwbedrijven mogelijk duurzaam te blijven bestaan. CSA-bedrijven creëren op termijn lokale en vanuit de landbouw gedragen gemeenschappen waarin de leden een brede diversiteit aan verse voeding ontvangen, geoogst op hun toppunt van rijping en smaak, die een maximum aan voedingsstoffen bevatten.

Een CSA bestaat uit een groep individuen die een landbouwproject in die mate ondersteunen dat de landbouwgrond zowel wettelijk (indien ze deeleigenaar zijn van de grond) als in de beleving van de deelnemers de boerderij wordt van de gemeenschap. Telers en gebruikers steunen elkaar en delen de risico’s en de voordelen van de voedselproductie. Doorgaans betalen de leden of ‘aandeelhouders’ op voorhand de voorziene kosten van de onderneming en het inkomen van de boer. In ruil ontvangen ze een deel van de opbrengst van de boerderij doorheen het seizoen, maar ook de voldoening van de vernieuwde verbondenheid met het land en de deelname in de voedselproductie. Door de directe verkoop aan de leden van de gemeenschap krijgen de boeren betere prijzen, een inkomenszekerheid en zijn ze (deels) verlost van de marketinglast.

Deze toename van consumentenparticipatie hangt samen met de grotere behoefte aan kennis over de oorsprong van ons voedsel en voor kortere ketens. De consument heeft een groeiend bewustzijn van maatschappelijke problemen zoals milieu, gezondheid en dierenwelzijn. Zo biedt CSA kansen voor het versterken van consumentenvertrouwen in landbouw en voedselproductie.

Reacties

African mango hapi African mango African mangosu