Het Vrije Veld

In het voorjaar van 2010 zijn wij, Lore en Souliman, gestart met het telen van biologische groenten en kruiden.
We werken volgens het CSA principe.

Met ons project willen wij seizoensgebonden en biologisch geteelde groenten aanbieden. De nadruk ligt eveneens op de korte keten en een eerlijke prijs. Het project dient ook gezien te worden als een manier om mensen terug dichter bij de landbouw en de voedselproductie te brengen, zodat ze zien waar hun voedsel vandaan komt, hoe het geteeld wordt, …

Naast het telen van groenten organiseren we ook andere activiteiten op het veld of daarbuiten.

Wat wij belangrijk vinden is:

Biologische landbouw. Waarvan een aantal uitgangspunten zijn vastgelegd in de ‘The Principles of Organic Agriculture’ (IFOAM[1]).
De beginselen van gezondheid, ecologie, rechtvaardigheid en zorg staan hier centraal.

Lokale en seizoensgebonden producten. Korte voedselketen, betekent voedsel dichtbij aankopen met minder transport maar ook met zo weinig mogelijk tussenpersonen en met beperkte verwerking. Zo houden we niet alleen rekening met ecologie door te letten op voedselkilometers, broeikasuitstoot, voetafdruk. We hebben vooral aandacht voor de mensen achter de producten en zo komen we terecht bij plaatselijke boeren.(bron: Wervelcampagne – Eet lokaal, denk globaal.)

Sociale ontmoetingsplaats… Naast het telen van groenten willen we van de boerderij een ontmoetingsplaats maken waar mensen met elkaar in contact komen maar ook opnieuw verbinding leren maken met de natuur, met landbouw, hun bron van voedsel.

Ze mee verantwoordelijkheid laten dragen voor het land, voor de natuur, voor ieders gezondheid en voor de toekomst van volgende generaties. Via besprekingen met de leden verlenen we hen inspraak over het assortiment, het reilen en zeilen van de boerderij, de open boekhouding, … . Het oprichten van een kerngroep van vrijwilligers… Zo wordt het een gezamenlijk gedragen project.

We willen de leden doen stilstaan bij het hele proces van zaaien, planten, groeien en bloeien. Ze laten weten wat ze eten, en waar het vandaan komt! Weer de seizoenen leren kennen: wat groeit wanneer?

Educatieve waarde… Vanuit onze ideologie willen we informatie verstrekken rond ecologische, duurzame en sociale alternatieven en activiteiten in en rond de boerderij organiseren. Enkele voorbeelden: workshops, kinderkampen, meewerkdagen,rondleidingen, filmavonden, boekvoorstellingen, samenwerking met plaatselijke scholen…

Wij staan voor actie richting lokale zelfvoorziening en respect voor de natuur waarvan we deel uitmaken. Wij promoten een meer gezonde en verantwoorde samenleving door alternatieven aan te bieden die ons niet doen inboeten aan comfort.


[1] IFOAM: International Federation of Organic Agricultural Movements

Reacties

African mango hapi African mango African mangosu